Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kolorowy pasek

Rada Powiatu

RADA POWIATU

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
 3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz liczbę radnych określają ustawy. 

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
 2. wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego.
 3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu.
 4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.
 5. uchwalanie budżetu powiatu.
 6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami.
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
 1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
 2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
 5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
 6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
 7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 8. współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
 9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5 statutu powiatu.
 2. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.
 3. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 4. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 5. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 7. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 8. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu, sztandaru powiatu i flagi powiatu.
 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2004-09-14 13:31:00
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2004-09-14 13:31:00
Ostatnia zmiana:2010-08-06 11:34:13
Ilość wyświetleń:7238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij