Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kolorowy pasek

Remont sali sportowej przy PZS w Bieruniu

Bieruń,  9 maja 2006 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"REMONT SALI SPORTOWEJ PRZY PZS W BIERUNIU"

Wspólny słownik zamówień (CPV)
45.21.22.90-5, 45.41.00.00-4, 45.43.21.13-9, 45.43.21.20-1, 45.42.11.14-6

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji  sali sportowej (tynk akrylowy, parkiet dębowy, urządzenie boisk, montaż drabinek, siatek ochronnych, lamp, wentylatorów), widowni (posadzka kauczukowa i gresowa, montaż siedzisk), modernizacja sali ćwiczeń (wylewka poliuretanowa, tynk akrylowy, sufit podwieszany, ścianki działowe, instalacja elektryczna), roboty demontażowe, ogólnobudowlane, malarskie, montaż stolarki drzwiowej aluminiowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, w Wydziale Mienia Powiatu p. nr 17, segment B, 43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1, opłata za SIWZ wynosi 30,00 zł.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
nie dłuższy niż 50 dni licząc od dnia podpisania umowy, potwierdzony końcowym protokołem odbioru robót.

Miejsce i termin składania ofert:
sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń, do 30 czerwca 2006 r., do godz. 9.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 130, gabinet Dyrektora, 43-155 Bieruń, 30 czerwca 2006 r., do godz. 10.00.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Mieczysław Zimirski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,  telefon kontaktowy/faks: (032) 216 29 81.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) spełniający warunki dodatkowe, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 • dysponowanie pracownikami uprawnionymi do kierowania robotami w specjalnościach:
  • konstrukcyjno - budowlanej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

 • wykonanie z należytą starannością robót potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru,co najmniej:
  • dwóch remontów sal sportowych o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto każdy, z których każdy obejmował wykonanie co najmniej 400 m2 parkietu sportowego,
  • nawierzchni kauczukowej o powierzchni co najmniej 100 m2,
  • wylewki poliuretanowej o powierzchni co najmniej 100 m2,
 • posiadanie środków finansowych w wysokości 400 000,00 zł lub zdolności kredytowej w tej wysokości.

Wadium:    10 000,00 zł

Kryterium oceny ofert:   cena brutto  - 100 %.

Termin związania ofertą:  60 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

Załączniki

powiatbl-przetarg-09052006.pdf (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-05-09 15:02:00
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-05-09 15:02:00
Ostatnia zmiana:2009-09-19 11:42:50
Ilość wyświetleń:5294

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij