Zamknij okno Drukuj dokument

Art.130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260)

I.        Podstawa prawna

Art 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260)

Uchwała Nr XLII/211/17 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym. 

II.      Przyczyny usuwania pojazdów z drogi

            Pojazd  jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

-  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu
-    nieokazania przez kierujacego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza  pojazdu  
   lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia  ( w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju)
-   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego
-  pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingowa w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
-  pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela  
-  kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu
 

            Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

            

-     osoba kierująca znajdowała się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu  alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

-     osoba kierująca nie posiadała przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu

-      stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska

 

            Dyspozycję usunięcia pojazdu wydaje: policjant, strażnik gminny, osoba dowodząca akcją ratowniczą.

            Uprawnienia do usuwania pojazdów z drogi posiada jednostka wyznaczona przez starostę.

 

III.    Warunki ubiegania się o wskazanie Starosty do usuwania pojazdów z drogi

            Starosta wykonuje zadania z zakresu usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych

            lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

.

IV.   Podmioty uprawnione do usuwania pojazdów z drogi

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowegonajkorzystniejszą ofertę złożyła:

1. w zakresie usuwania rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

 firma AGF Auto Serwis Pomoc Drogowa Arkadiusz Wróbel z siedzibą w Mysłowicach przy ul. PCK 139

2. w zakresie usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

 firma AGF Auto Serwis Pomoc Drogowa Arkadiusz Wróbel z siedzibą w Mysłowicach przy ul. PCK 139

 

Jednostki te wskazano jako uprawnione do wykonywania ww. czynności w okresie do 31.12.2018 r.

 

V.     Podmioty wyznaczone do prowadzenia parkingu strzeżonego

      1. w zakresie przechowywania rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

       Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168

      2. w zakresie przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

 firma AGF Auto Serwis Pomoc Drogowa Arkadiusz Wróbel z siedzibą w Mysłowicach przy ul. PCK 139.

 

VI.     Odbiór pojazdu

Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach wymienionych w punkcie II, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę  parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel  (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Wydanie pojazdu następuje w dni robocze po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty oraz ww. zezwolenia:

- z parkingu w PZD w Bieruniu w godzinach

Dzień

Godzina

rozpoczęcia

Godzina

zakończenia

poniedziałek

7:30

16:30

wtorek – czwartek

7:30

15:00

piątek

7:30

13:30

 

- z parkingu AGF Auto Serwis Arkadiusz Wróbel od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 16:00.

 

VII.     Opłaty za usuwanie pojazdów z drogi

Stawki opłat ustalone zostały uchwałą Nr XLII/211/17 Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym.

Wyliczoną na dzień odbioru opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 

lub przelewem na konto w Banku Śląskim: 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:admin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:admin
Data wprowadzenia:2010-02-03 09:08:45
Opublikował:admin
Data publikacji:2010-02-03 09:09:33
Ostatnia zmiana:2018-01-10 11:12:40
Ilość wyświetleń:3300