Szanowni Państwo aby złożyć e-wniosek (rozpocząć sprawę drogą elektroniczną) należy:
  1. Dysponować ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym albo profilem zaufanym ePUAP
  2. Zarejestrować się w portalu (czyli aktywować indywidualną skrzynkę kontaktową). W tym celu trzeba przejść na stronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (link podany poniżej), kliknąć na zakładce logowanie, a następnie wybrać link „zarejestruj się” znajdujący się pod oknem logowania. Więcej o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomocy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Bieruniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie SEKAP.

 

Logo SEKAPELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Starostwo Powiatowe w Bieruniu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia. 

 

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii  mieszczącej się na parterze Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 na nastepujących nośnikach danych:

  • Pamiec masowa USB
  • Płyta CD / DVD