Katalog usług publicznych realizowanych przez Wydział Budownictwa i Architektury:

1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

2. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

3. Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

4. Wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę

5. Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

6. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

8. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

9. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

10. Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

11. Wydanie kopii potwierdzonych dokumentów

Katalog obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót wynika z art. 29 - 31 ustawy Prawo budowlane.