Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest:

 

1)  obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (wskazanie strony, z której informacje zostały pozyskane),

 

2)  obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

 

3)  obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

4)  Powiat Bieruńsko-Lędziński nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności). Wyłączona jest odpowiedzialność Powiatu za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 

 

Opłaty:

Za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania może zostać naliczona opłata, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.