Biuro rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
ul. św. Kingi 1
43-155 Bieruń
Kancelaria Starostwa, parter, pokój nr 103
tel. 32 2269100

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w na podstawie:

  1. art. 34 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
  2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych znajduję się w załączniku.