Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Statut Powiatu, Strategia rozwoju Powiatu
    Statut Powiatu (1)
    Strategia rozwoju Powiatu (1)

Rada Powiatu
    Rada Powiatu (1)
        Radni (4)
        Plan pracy Rady Powiatu (0)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
        Sesje Rady Powiatu (0)
            Zawiadomienia o sesji Rady Powiatu (51)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu V kadencji (48)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji (53)
        Komisje Rady Powiatu (0)
            V kadencja (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (1)
                    Protokoły z posiedzeń (1)
                Komisja Gospodarki i Rozwoju (1)
                    Protokoły z posiedzeń (1)
                Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego (1)
                Komisja Społeczna, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
        Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu (1)
        Oświadczenia majątkowe radnych (0)
            V kadencja (0)
                Oświadczenia majątkowe Radych składane za rok 2016 (17)
                Oświadczenia majątkowe Radych składane za rok 2015 (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane za rok 2014 (17)
                Początek V kadencji (17)
            IV kadencja (0)
                Koniec IV kadencji w 2014 r. (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w 2014 r. (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w 2013 r. (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w 2012 r. (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w 2011 r. (17)
                Początek IV kadencji w 2010 r. (17)
            III kadencja (0)
                Koniec III kadencji w 2010 r. (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w roku 2010 za rok 2009 (17)
                oświadczenia majątkowe Radnych składane w roku 2009 za rok 2008 (17)
                Oświadczenia majątkowe Radnych składane w roku 2008 za rok 2007 (17)
        Stanowiska Rady Powiatu (4)
    Uchwały Rady Powiatu (0)
        V kadencja (2014-2018) (0)
            2018 (19)
            2017 (72)
            2016 (65)
            2015 (71)
            2014 (22)
        IV kadencja (2010-2014) (0)
            2014 (42)
            2013 (70)
            2012 (59)
            2011 (56)
            2010 (23)
        III kadencja (2006-2010) (0)
            2010 (42)
            2009 (33)
            2008 (37)
            2007 (61)
            2006 (26)
        II kadencja (2002-2006) (0)
            2006 (38)
            2005 (55)
            2004 (55)
            2003 (41)
            2002 (23)
    Akty prawa miejscowego (0)
        2015 (4)
        2014 (13)
        2013 (14)
        2012 (9)
        2011 (5)
        2010 (2)
        2009 (6)
        2008 (4)
        2007 (10)
        2006 (2)
        2016 (6)
        2017 (3)

Zarząd Powiatu
    Zarząd Powiatu (1)
        Członkowie Zarządu Powiatu (4)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            V kadencja (6)
            IV kadencja (0)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014 (3)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2013 (3)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2012 (3)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2011 (3)
                Początek IV kadencji w 2010 r. (3)
            III kadencja (0)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2010 za rok 2009 (3)
                oświadczenia majątkowe składane w roku 2009 za rok 2008 (3)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2008 za rok 2007 (3)
                Oświadczenia majątkowe składane w roku 2007 za rok 2006 (3)
                Poczatek III kadencji w 2006 r. (3)
    Uchwały Zarządu Powiatu (0)
        V kadencja (0)
            2018 (129)
            2017 (279)
            2016 (277)
            2015 (255)
            2014 (26)
        IV kadencja (0)
            2014 (197)
            2013 (263)
            2012 (293)
            2011 (262)
            2010 (22)
        III kadencja (0)
            2010 (202)
            2009 (135)
            2008 (140)
            2007 (137)
            2006 (17)
        II kadencja (0)
            2006 (104)
            2005 (92)
            2004 (81)
            2003 (6)
                Uchwała nr 28/03 z dnia 9 lipca 2003r. (1)
                Uchwała nr 29/03 z dnia 16 lipca 2003r. (1)
                Uchwała nr 30/03 z dnia 16 lipca 2003r. (1)

Starostwo
    Starostwo (1)
        Regulamin organizacyjny starostwa powiatowego (1)
        Kierownictwo (1)
        Komórki organizacyjne (0)
            Wydział Administracji (1)
                Biuro Rady (1)
                Referat Informatyczno-Techniczny (1)
                Referat Kadr (1)
                Referat Obsługi (1)
            Wydział Budownictwa i Architektury (1)
            Wydział Edukacji (1)
            Wydział Finansowy (1)
                Obsługa kasowa (1)
                Budżet Powiatu (1)
                    Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
                        Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu (0)
                        Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu powiatu (0)
                    Dług publiczny (0)
                        Prognoza kwoty długu (0)
                        Opinie RIO (0)
                Majątek powiatu (0)
                Pomoc publiczna (0)
            Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (20)
                Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (1)
                Referat Gospodarki Nieruchomościami (1)
                Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (1)
            Wydział Komunikacji (1)
            Wydział Kultury i Sportu (1)
            Wydział Promocji (1)
            Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (1)
            Wydział Środowiska i Rolnictwa (1)
                Publicznie dostępny wykaz danych (0)
            Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia (1)
            Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1)
            Biuro Kontroli Wewnętrznej i Zamówień Publicznych (1)
            Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (1)
            Biuro Prawne (1)
            Biuro Zarządu (1)
            Biuro Zarządzania Ruchem na Drogach (1)
            Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
            Administrator Bezpieczeństwa Informacji (1)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2017 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (8)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (14)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2016 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (8)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (14)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2015 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (12)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2014 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (11)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2013 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (11)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2012 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (7)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty (11)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2011 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (7)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (13)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2010 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (10)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2009 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (7)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (10)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2008 (0)
                Skarbnik (1)
                Sekretarz (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (8)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2007 (0)
                Skarbnik (1)
                Sekretarz (2)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (7)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (7)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2006 za rok 2005 (0)
                Skarbnik (1)
                Sekretarz (2)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (0)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (0)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2016 (0)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2005 za rok 2004 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (6)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (6)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2004 za rok 2003 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (7)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (4)
            Oświadczenia majątkowe składane w roku 2003 za rok 2002 (0)
                Skarbnik Powiatu (1)
                Sekretarz Powiatu (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu (8)
                Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (3)

Jednostki organizacyjne
    Jednostki organizacyjne (1)
        Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu (1)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1)
        Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu (1)
        Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (1)
        Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach (1)
        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu (1)

Budżet Powiatu
    Budżet Powiatu i informacja o stanie mienia (0)
        Budżet Powiatu (0)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (50)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (59)
        Informacja o stanie mienia komunalnego (14)

Konkursy i nabór pracowników
    Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze (1)
    Nabór pracowników (0)
        Starostwo Powiatowe w Bieruniu (0)
            Aktualne (0)
                2018 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Administracji - Referacie Obsługi (1)
            Zakończone (0)
                2014 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. konsultacji społecznych (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze w Wydziale Kultury i Sportu (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji - Biuro Rady (2)
                2013 (0)
                    Ogłoszenie o naborze w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Edukacji (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Administracji - Biuro Rady (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Finansowym (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. konsultacji społecznych (2)
                2012 (0)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Komunikacji (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Edukacji (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                lata 2005-2011 (0)
                    2011 (0)
                        Ogłoszenie o naborze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Wydziale Geodezji (0)
                            Nabór do Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                            Nabór do Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                        Ogłoszenie o naborz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Wydziale Administracji (2)
                        Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                        Ogłoszenie o naborze w Wydziale Finansowym (2)
                        Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. rekrutacji i informacji (0)
                            ogłoszenie (2)
                    2010 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji (2)
                    2009 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi (2)
                    2008 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji/zamówienia publiczne/ (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Technicznym (3)
                        Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Informatyczno-Technicznego (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (3)
                    2007 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (4)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (3)
                        Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Budownictwa i Architektury (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo... (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronn (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzednicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Kontroli Wewnętrznej (2)
                        Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Administracji (4)
                    2006 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyki (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Regionalnego (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Mienia Powiatu (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracji (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (2)
                    2005 (0)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (3)
                        Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Mienia (3)
                2015 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (2)
                    Ogłoszenie o naborze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Biurze Prawnym (2)
                2016 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Poszukujemy pracownika na zastępstwo w Wydziale Środowiska i Rolnictwa (1)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (2)
                    Poszukujemy pracownika na zastępstwo w Wydziale Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (1)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Poszukujemy pracownika na czas określony obejmujący usprawiedliwioną nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów (1)
                2017 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji (2)
                    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym (1)
                    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Technicznym (2)
                    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2)
                2018 (0)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (2)
                    Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji (1)
                    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Informatyczno-Technicznym (1)
        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (0)
            Aktualne (1)
            Zakończone (1)
        Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (0)
            Aktualne (0)
            Zakończone (0)
                2007 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. płac (3)
        Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (0)
            Aktualne (0)
            Zakończone (0)
                2012 (0)
                    Nabór 1. Referent - pracownik sekretariatu szkoły (3)
                    Nabór 2. Referent - pracownik sekretariatu szkoły (4)
                    Nabór 3. Referent - pracownik sekretariatu szkoły (2)
                2011 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko pracy (3)
                2009 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sekretariacie szkoły (3)
                2008 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sekretariacie szkoły (3)
        Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach (0)
            Aktualne (0)
            Zakończone (3)
                Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (1)
        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (0)
            Aktualne (0)
            Zakończone (0)
                2006 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PINB (2)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PINB (2)
                2005 (0)
                    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent (2)
    Konkursy i nabory na stanowisko dyrektora jednostki (0)
        Aktualne (0)
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (2)
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (1)
        Zakończone (0)
            2012 (0)
                Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (2)
            2011 (0)
                Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (2)
            2007 (0)
                Konkurs stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (2)
                Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach (2)
            2006 (0)
                Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu (2)
                Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu (2)
            2016 (0)
            2017 (0)
                Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (1)
    Inne (0)
        Aktualne (0)
        Zakończone (0)
            Nabór na Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacj (1)

Konsultacje społeczne
    Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (1)
    Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (1)
    Konsultacje społeczne (0)
        2017 (0)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowści ich pobrania i wykorzystania (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - styczeń 2017 (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznychprowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu kontroli (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (1)
            Informacja Zarządu Powiatu o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Program ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego (...)" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (0)
            Uchwała Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie ustalenia stawek za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym (5)
            Programu współpracy z organizacjami pozarządowym oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 (4)
            Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 (2)
        2016 (2)
            Zwolnienie z opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego (Bojszowy, Lędziny) (4)
            Zwolnienie z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (Bieruń) (4)
            Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Remizowej w Bieruniu do kategorii dróg powiatowych (1)
            Uchwała Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszrze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym (5)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - wrzesień 2016 (1)
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 (2)
        2015 (0)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie statutu powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
            Uchwała Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (1)
            Zwolnienie z opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego (4)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie statutu powiatu bieruńsko-lędzińskiego_czerwiec2015 (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Nr XLV/198/06 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bieruniu (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. stawek opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu (5)
            Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (1)
        2014 (0)
            Uchwała Rady Powiatu ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (2)
            Uchwała Rady Powiatu ws. dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących KKZ (2)
            Procedura strategicznej oceny odziaływania na środowisko do strategii rozwoju transportu (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. korzystania z kompleksu "Moje boisko-ORLIK 2012" (1)
                Stanowisko Zarządu w sprawie konsultacji społecznych (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. zmiany uchwały ws. dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących KKZ (2)
            Uchwała ws. zasad udzielania dotacji na prace przy zabytku - nowy projekt (1)
                Stanowisko Zarządu (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. likwidacji Liceum Profilowanego w PZS w Lędzinach (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w PZS w Lędzinach (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w PZS w Lędzinach (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w PZS w Bieruniu (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w PZS w Lędzinach (1)
                Uchwała ws. zasad udzielania dotacji na prace przy zabytku (1)
                    Stanowisko Zarządu (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. stawek za usuwanie pojazdów z drogi (1)
            Uchwała Rady Powiatu ws. zmiany zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu (...) usuwaniem azbestu (2)
        2013 (0)
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. (2)
            zwolnienie z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego (2)
            zwolnienie z opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego (2)
            zaliczenie do kategorii dróg powiatowych (2)
            pozbawienie kategorii drogi powiatowej (2)
            przekształcenia szkół (2)
            Statut Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (2)
            ustalenie stawek opłat za usuwanie pojazdu z drogi (2)
        2012 (0)
            zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Uchwała w sprawie umorzenia odpłatności (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Godziny pracy aptek (1)
                Wyniki konsultacji (0)
            Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Zmiana uchwały ws. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zniżek w wymiarze godzin zajęć dydaktycznych (0)
                Obwieszczenie Zarządu Powiatu (1)
                Wyniki konsultacji (1)
            Ustalenie stawek opłat za usuwanie pojazdu - 2012 (0)
                Ustalenie stawek opłat za usuwanie pojazdu (1)
                    Wyniki konsultacji (1)
            Ustalenie stawek opłat za usuwanie pojazdu - 2013 (2)
            Program współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z oraganizacjami pozarządowymi na rok 2013 (2)
            Zwolnienia z opłat (1)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ws. zniżek w wymiarze godzin zajęć dydaktycznych (1)
            Uchwała w sprawie zasad obciązenia nieruchomości stanowiących własność powiatu służebnością gruntową lub służebnością przesyłu (2)
        2011 (0)
            Usuwanie azbestu (2)
            Ustalenie stawek opłat za usuwanie pojazdu (2)
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. (2)
            Bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2)
            Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (2)
        2018 (0)
            Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/232/18 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (1)
            Zwolnienie z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy (Bieruń) (4)

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych (0)
        Strategia rozwoju powiatu (4)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (8)
        Plan gospodarki odpadami (4)
        Program ochrony środowiska (7)
        Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu bieruńsko-lędziński (1)
        Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych (1)
        Pragram rozwoju pieczy zastępczej (2)
        Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (1)
        Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1)
        Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane (0)
            Danone sp. z o.o. w Warszawie, ul. Redutowa 9/23 (1)
            Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. A. Mickiewicza 2 (2)

Zamówienia publiczne
    Starostwo Powiatowe w Bieruniu (0)
        Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro (1)
            Aktualne (0)
                Utrzymanie czystości wiat i punktów przystankowych dla rowerzystów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
                "Budowa ogrodzenia części działki nr 2204/106 przy Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu" o wartości poniżej 30 000 euro (1)
                Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: (1)
                Promocja projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
            Zakończone (1)
                ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Z ZAKRESU PRZEPROWADZENIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU W RAMACH (1)
                WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH/PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU PN. „STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU (1)
                Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem (1)
                Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" (1)
                Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno - pamiątkowych dla potrzeb projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFR (1)
                Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową wiat i punktów przystankowych tj. częścią infrastrukturalną projektu pn.: Baza dla aktywnych form turystyki - modernizacja tras rowerowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim - etap I.” (1)
                Promocja projektu - baza dla aktywnych form turystyki - modernizacja tras rowerowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim - etap I (2)
                Przeprowadzenie kursu spawania łukowego elektrodą wolframową (TIG) dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bier (1)
                Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
                Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno pamiątkowych dla potrzeb projektu (1)
        Zamówienia o wartości powyżej 30 000 euro (0)
            Aktualne (1)
            Zakończone (0)
                2018 (3)
                2017 (12)
                2016 (0)
                    Odbiór i unieszkodliwienie odpadów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
                    Budowa ogrodzenia działki nr 2670/157 w Lędzinach wraz z uporządkowaniem i niwelacją terenu (1)
                2015 (0)
                    Wykonanie konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (0)
                    Dostawa pierwszego wyposażenia do pracowni gastronomicznej i obsługi gości w PZS w Bieruniu (1) (1)
                    Utworzenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi gości w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (1)
                    Dostawa pierwszego wyposażenia do pracowni gastronomicznej i obsługi gości w PZS w Bieruniu (2) (1)
                2014 (0)
                    Wdrożenie Projektu: System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) - Faza II (1)
                    Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego rea (2)
                    Przeprowadzenie certyfikowanych kursów zawodowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego (2)
                    Przeprowadzenie kursów kadrowo-księgowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego realizo (2)
                    Baza dla aktywnych form turystyki - modernizacja tras rowerowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim - etap I (2)
                2013 (0)
                    Bieruń: Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem fakty (1)
                    Wdrożenie Projektu: System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (Geoportal) (1)
                    Remont drogi powiatowej 5910 S ul. Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"-etap III w km od 1+080,00 do 3+341,00 (3)
                    Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" (4)
                    Kompleksowa organizacja i realizacja imprezy plenerowej - Festynu na 15-lecie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (3)
                    Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego rea (2)
                    Oprac.dokum.projekt.na potrzeby budowy ronda na skrzyż.dróg powiat.ul. Hołdunowskiej i ul. Murckowskiej (3)
                    Remont instalacji wewnętrznych wod-kan w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach z zakresie piwnic (2)
                    Adaptacja warsztatów szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na pracownie zawodowe - etap I (3)
                    Przeprowadzenie kursów informatycznych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego realizowan (2)
                    Przeprowadzenie kursów kadrowo-księgowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego realiz (2)
                    Modernizacja przestrzeni komunikacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu (3)
                    "Przeprowadzenie certyfikowanych kursów zawodowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskieg (2)
                    Adaptacja warsztatów szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na pracownie zawodowe (3)
                    Adaptacja sali nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu na pracownię elektromechaniczną (2)
                    Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (3)
                    Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (4)
                    Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) do pracowni elektromechanicznej w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (3)
                    Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego reali (2)
                    Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (3)
                    Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach (4)
                    Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie bieruńsko-l (2)
                    Opracowanie dokumentacji projektowej budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi - LEPSZY START (4)
                    Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostawa materiałów dydaktycznych dla placówek oświatowych powiatu bieruńsko-l (5)
                    Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1 oraz w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (3)
                2012 (0)
                    Utworzenie i uzupełnienie komputerowej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla gminy Bojszowy (1)
                    Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" (3)
                    Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w (1)
                    Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w (1)
                    Odbudowa mostu drogowego nad Potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu (5)
                    Przebudowa drogi powiatowej nr 5920 S ul. Techników w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów", w km od 0+301,87 do 1+ (3)
                    Remont drogi powiatowej 4138S, ul. Kopalnianej w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltw" w km od 0+000 do 1+374 (3)
                    Przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w (1)
                    Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK-2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz (2)
                    Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" (5)
                    Remont drogi powiatowej nr 5910 S ul. Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - etap II w km od 0+640,00 do 1+080, (3)
                    Przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów"" (3)
                    Odbudowa drogi powiatowej 4137S ul. Wawelskiej i ul. Jagiełły w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asflatów" (2)
                    Utrzymanie zieleni w pasie drogowym wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2012 r. (2)
                    Remont sanitariatów i instalacji p.poż. w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu (2)
                    Modernizacja drogi powiatowej ul. Barwnej w Bojszowach - etap III (6)
                    Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim (3)
                    Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                    Budowa parkingu przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (etap I) (2)
                    Wykonanie szafek hydrantowych oraz ścianek systemowych w sanitariatach Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu (2)
                    Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku szkolnym (2)
                    Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu przy ul. L (2)
                    Przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bieruńsko-lędzińskim (2)
                    Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (4)
                    Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                    Dostawa samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (3)
                lata2003-2011 (0)
                    2011 (0)
                        Przebudowa drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach (4)
                        Przebudowa drogi powiatowej 5914S, ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem"cichych asfaltów" (3)
                        Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu (4)
                        Uzupełnienie i ponowny pomiar istniejącej na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego (2)
                        Utworzenie i uzupełnienie komputerowej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla gminy Chełm Śląski (1)
                        Modernizacja ulicy Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu (5)
                        Utrzymanie zieleni w pasie drogowym wzdłuz dróg powiatowych na tereie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2011 r. (2)
                        Utworzenie i uzupełnienie komputerowej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla gminy Imielin i części gminy Bieruń (1)
                        Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu (2)
                        Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu (3)
                        Nadzór inwestorski nad real.inwestycji pn.:Modernizacja ciągu dróg powiat.ul.Patriotow,Boh.Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu (3)
                        Budowa mostu drogowego przez rzekę Pszczynkę zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 4137S ul. Wolskiej w Bojszowach (6)
                        Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja ul.Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu (3)
                        Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego (1)
                        Remont dachu Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. (2)
                        Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz (2)
                        Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                        Dostawa mebli biurowych i regałów archiwalnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                        Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z (4)
                        Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                        Dostawa urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                        Remont instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu (2)
                        Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu (3)
                        Dostawa mebli biurowych i regałów archiwalnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                        Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1 oraz w Lędzinach, przy ul. Lędzińskie (1)
                        Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego pracę Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                    2010 (0)
                        Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S, ul. Barwnej w Bojszowach (2)
                        Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem cic (2)
                        Modernizacja drogi powiatowej 5900S, ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów" (2)
                        Przebudowa drogi powiatowej 5914S, ul. Brata Alberta w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów (2)
                        Przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Goławieckiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów (3)
                        Remont drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów (3)
                        Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Cichy Kącik w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów" (2)
                        Remont drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfalów" (12)
                        Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5901S, ul. Trzcinowej w Bojszowach z zastosowanie (2)
                        Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Pokoju w Lędzinach (1)
                        Kredyt długoterminowy w wysokości 4 900 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa Powiatowego Centrum Administracj (6)
                        Urządzenie terenów zieleni wokół Powiatoego Centrum Administracji i Kultury (1)
                        Zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości w Bieruniu przy (1)
                        Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                        Dostawa mebli i wyposażenia do Powiatowego Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu. (1)
                        Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu. (1)
                        Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" (3)
                        Dostawa mebli biurowych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (1)
                        Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu z zastosowaniem "c (3)
                        Budowa szybu wraz z dźwigiem osobowym w Powiatowym Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu (1)
                        Uzupełnienie i ponowny pomiar istniejącej na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego poziomej, państwowej osnowy geodezyjnej. (1)
                        Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa drogi powiatowej 5914S ul. Brata (1)
                        Zakup i montaż dźwigu z szybem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Lędzińskie (1)
                        Utrzymanie zieleni w pasie drogowym wzdłuż dróg powiatowych_2010 (1)
                            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP/ZP-2/PZD-2/2010 (1)
                    2009 (2)
                        Geodezyjne wydzielenie działek zajętych pod drogi powiatowe. (2)
                        Założenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla Gminy Chełm Śląski (4)
                        Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                        Budowa Powiatowego Centrum Administracji i Kultury ( etap II ) (13)
                        Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dotycząca założenia ewidencji budynków - Chełm Śl (2)
                        Utrzym.zieleni w pasie drog.wzdłuż dróg powiat.na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2009r. (2)
                        Remont i przebudowa drogi powiatowej 5921S,ul. Śląskiej w Chełmie Śląskim z zastos.cichych asfaltów (11)
                        Przebudowa kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu (2)
                    2008 (1)
                        Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej w Bieruniu - część 2 (4)
                        zakup osprzętu w celu utrzymania zieleni, poboczy i rowów wzdłuż dróg powiatowych (2)
                        remont chodnika wzdłuz ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających drogę (3)
                        Prace remontowe w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach (10)
                        Modernizacja skrzyżowania ul.Skromnej,Bojszowskiej i Wolskiej w Jedlinie z zastos.cichych asfaltow (8)
                        Geodezyjne wydzielenie działek (2)
                        Remont drogi powiatowej 5914S, ul. Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" (2)
                        Remont instalacji wod-kan i p.poż w PZS w Bieruniu (8)
                        Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dotycząca założenia ewidencji budynków dla . (2)
                        Dostawa i montaż dźwigu osobowego do budynku administracyjno-biurowego w Lędzinach ... (5)
                        Utrzym.zieleni w pasie drog.wzdłuż dróg powiat.na teren.powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2008 (2)
                        Budowa Powiatowego Centrum Administracji i Kultury (etap I) (3)
                        Prace remontowe w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach (8)
                        Prace remontowe w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu i Lędzinach (8)
                        Oprac.dokument.projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiat.5920S,ul.Techników w Chełmie Śl. (3)
                        Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej w Bieruniu (5)
                        Modernizacja drogi powiatowej 5916S,ul.Satelickiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" (7)
                    2007 (0)
                        Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                        Prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego (5)
                        zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzym.czystości dróg powiatowych (...)-etap II:zakup osprzę (2)
                        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Dostawa wielkoformatowego systemu wielofunkcyjnego" (3)
                        Założenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla gminy Bojszowy (2)
                        Kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont (3)
                        "Remont i termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 (4)
                        Geodezyjne wydzielenie działek w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi . (2)
                        Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Dostawa wielkoformatowej drukarki atramentowej oraz ..." (5)
                        zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzym.czystości dróg powiat.w celu ogran.emisji pyłu do pow (5)
                        Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Starostwa Powiatowego w Bieruniu (2)
                        Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" (5)
                        Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek RZP 1/2007 (4)
                        Utrzymanie zieleni wzdłuż dróg powiatowych w 2007 roku (4)
                        Modernizacja drogi powiatowej S5901 ul.Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów (10)
                        Oprac dokumentacji projektowej na potrzeby remontu drogi powiat.S5900 ul.Świerczynieckiej w Bieruni (4)
                        Utrzym.zieleni w pasie drog.wzdłuż dróg powiat.na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w2007 (3)
                    2006 (13)
                        Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (3)
                        Dostawa tablic w roku 2007 (0)
                            Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu w roku 2007 (3)
                        Remont drogi powiatowej S5907, ul. Krakowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów - etap I (3)
                        Założenie wektorowej warstwy klasoużytków dla obrębów: Goławiec, Górki, Hołdunów i Smardzo (3)
                        Remont drogi powiatowej S5900 ul. Świerczynieckiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfalt (1)
                        Założenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obrębu: Imielin, gmina Imielin (4)
                        Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Bieruniu do końca 2006 r. (1)
                        Remont drogi powiatowej S4137, ul. W. Jagiełły, Bijasowickiej i Krupniczej w Bieruniu (1)
                        Założenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obrębu: Gać, gmina Imielin." (3)
                        Założenie wektorowej warstwy klasoużytków dla obrębów: Goławiec, Górki, Hołdunów i Smardzo (2)
                        Remont i termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 (3)
                            Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (7)
                        Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu ul. Śląskiej w Chełmie Śląskim (3)
                        Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu ul. Pokoju w Lędzinach (3)
                        Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Bieruniu (4)
                        Remont drogi powiatowej S5909, ul. Lędzińskiej w Lędzinach -etap I, część druga (1)
                        Wykonanie usług w zakresie komunikacji zbiorowej w okresie dni nauki szkolnej w 2007 (3)
                        Zarząd Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, 43-155 Bieruń ul. Jagiełły 1, ogłasza: przeta (0)
                        Zarząd Powiatu (0)
                            Zarząd Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, 43-155 Bieruń ul. Jagiełły 1, ogłasza: przeta (1)
                    2005 (16)
                    2004 (1)
                    2003 (1)
    Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (0)
        Aktualne (0)
        Zakończone (0)
            Dostawa i montaż rolet zewnętrznych do okien budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu (3)
    Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (0)
        Aktualne (0)
        Zakończone (1)
    Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach (2)
        Aktualne (0)
        Zakończone (1)
            Remont sali sportowej przy PZS w Lędzinach (7)
            Remont nawierzchni boiska sportowego przy PZS w Lędzinach (3)
    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (0)
        Aktualne (0)
        Zakończone (2)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (2)
    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
    Konkurs na 2017 rok (2)
    Konkurs na 2018 rok (3)

Przetargi na zbycie nieruchomości
    Aktualne (0)
    Zakończone (0)
        Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (1)

Ogłoszenia i zawiadomienia
    2018 (0)
        Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (zamiana) (1)
        Wykaz nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. (1)
        Wykaz nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. (1)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (1)
    2017 (1)
        Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego o wydaniu decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Imielin. (1)
        Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. (1)
        Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (zamiana) (1)
        Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic. Lędziny ul.Blych (0)
        Wykaz nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. (1)
        Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (zamiana) (1)
        Wykaz nieruchomości będącej w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. (1)
        Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości, obręb Imielin. (1)
        Inf. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" (1)
        Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu (1)
        ogłoszenie o sprzedaży pojazdu (1)
        Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 (1)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (1)
    2016 (1)
        Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobukorzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Chełm Śląski (1)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Chełm Śląski. (1)
        Ogłoszenie o zamiarze wszczęścia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nierucomości; obręb Chełm Śląski dz.406/177 (1)
        Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące przeprowadzenia udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła " Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsu -Białej (1)
        Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła " Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsu -Białej (1)
        Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu" (0)
        Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim " (0)
        Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu (0)
    2015 (1)
        Mały grant (0)
        Ogłoszenie - wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. (1)
        Ogłoszenie - wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego , przeznaczonej do najmu na czas oznaczony (1)
        Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - dopuszczenie stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym OOŚ - budowa drogi S1 (1)
        Inf. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - "WĘGLOSPED" Karol Gwóźdź i Wspólnicy Spółka Jawna (1)
        Inf. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Dorota Figiel (1)
        Inf. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Bieruń (1)
        Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - przedłużenie terminu załatwienia sprawy (budowa drogi ekspresowej S1) (1)
        Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu" (0)
        Ogłoszenie o wykazie nieruchomości będących własnością Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, przeznaczonych do najmu na czas oznaczony (1)
        Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - wezwanie inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu - budowa drogi S1 (1)
        Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Chełm Śląski, Kopciowice, Imielin. (0)
        Wyniki konkursu na prowadzenie przez organizacje pozarządowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
    2014 (0)
        Ogłoszenie - wykaz znieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat. (1)
        Obwieszczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym st (1)
        Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w gminie Imielin. (1)
        Wykaz lokali przeznaczonych do najmu (1)
        Wykaz lokali przeznaczonych do najmu (0)
        Ogloszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania (1)

Konkursy różne
    Konkursy ogłoszone (0)
        Programy zdrowotne (1)
        Pomoc społeczna (23)
        Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert (1)
        Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych konkursie na relizację nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku (1)
        Ogłoszenie konkursu na realizację zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2017 roku" (1)
        Kultura fizyczna (0)
        Ogłoszenie o konkursie_rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych mieszkanców powiatu bierunsko-ledzinskiego (2)
        Ogłoszenie o naborze na czlonków Komisji konkursowej realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkanców powiatu bieruńsko-lędzinskiego (1)
        Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej w 2018 r. (2)
    Konkursy zakończone (0)
        2016 (0)
            Kultura fizyczna (2)
        2015 (0)
            Kultura fizyczna (3)
            Pomoc społeczna (4)
            Ogłoszenie konkursu na prowadzenie przez organizacje pozarządowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
            Zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (1)
        2014 (0)
            Programy zdrowotne (0)
            Kultura fizyczna (0)
                Nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert (1)
                Ogłoszenie otwartego konkursu w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1)
                Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sferze kultury fizycznej (1)
            Pomoc społeczna (2)
                Konkurs na prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej (2)
                Konkurs z zakresu wspierania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu (2)
        2013 (0)
            Programy zdrowotne (3)
                Wyniki konkursów (1)
            Kultura fizyczna (0)
                Kultura fizyczna (2)
            Pomoc społeczna (0)
                Pomoc społeczna (3)
                Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania niepełnosprawnych mieszkańców powiatubieruńsko-lędzińs (2)
        2017 (0)
            Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego "Masz oko na zdrowie" (1)
            kultura fizyczna (3)
        2018 (0)
            kultura fizyczna (3)

Dostęp do informacji publicznej
    Prawo do informacji publicznej (1)
    Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych (0)
        Wydział Budownictwa i Architektury (0)
            Rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę (5)
            Rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę (5)
            Rejestr zgłoszeń robót budowlanych (5)
            Rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (2)
        Wydział Środowiska (1)
        Wydział Komunikacji (0)

Działalność lobbingowa
    Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. (1)
    Informacje (4)
    Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi (0)

Pomoc publiczna
    Pomoc publiczna (0)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (1)
        wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (2013) (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (2014) (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (2015) (1)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (2016) (1)

Załatwianie spraw
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Dla niesłyszących (1)
    Wydział Administracji (0)
        Stowarzyszenia (5)
        Sprawy obywatelskie (1)
    Wydział Budownictwa i Architektury (1)
    Wydział Edukacji (0)
        Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawoodowego nauczyciela mianowanego (1)
        Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (2)
        Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii (1)
        Skierowanie do kształcenia specjalnego (1)
        Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne (1)
        Nadanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym w trakcie prowadzenia przez nie działalności (1)
        Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne (1)
        Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną (1)
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (3)
    Wydział Komunikacji (0)
        Informacje dotyczące usuwania pojazdów z drogi (2)
        Prawo jazdy, dowód rejestracyjny- status dokumentu w PWPW (1)
        Ośrodki szkolenia kierowców (4)
        Stacje kontroli pojazdów (2)
        Rejestracja pojazdów (1)
        Prawa jazdy (1)
        Transport drogowy (18)
    Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji (0)
        Wynajęcie sali w jednostce organizacyjnej (1)
    Wydział Środowiska i Rolnictwa (8)
    Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (1)
    Skargi i Wnioski (1)

Kontrole
    Kontrole (0)
        2016 (0)
        2015 (2)
        2014 (6)
        2013 (10)
        2012 (4)
        2011 (5)
        2010 (2)

Procedury kontroli przedsiębiorców
    Schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska (1)
    Schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym (1)

Oświadczenia majątkowe

Wybory samorządowe 2014
    Zarządzenie Wojewody Śląskiego (1)
    Obwieszczenia (2)
    Komunikaty (6)
    Uchwały i postanowienia (4)
    Wyniki wyborów (2)
        wygaśnięcie i obsadzenie mandatu (2)

Inne
    Informacje (6)
    Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych (1)
    Organizacje pozarządowe (1)

Biuro rzeczy znalezionych
    Wykaz (1)
    Archiwum (0)

Procedury kontroli jednostek przez powiat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij